14/07/2024

Dalam dunia mata wang kripto yang terus berkembang, peraturan adalah penting untuk memastikan keselamatan dan kestabilan pasaran. Salah satu peraturan utama yang sedang diperkenalkan di Kesatuan Eropah adalah Peraturan Pasaran dalam Aset Kripto (Markets in Crypto-Assets Regulation atau MiCA). Namun, kajian terkini menunjukkan bahawa 80% syarikat kripto tidak mengambil perhatian terhadap tarikh tamat untuk mematuhi peraturan ini, yang merupakan perkembangan yang membimbangkan bagi industri.

Apa Itu Peraturan MiCA?

MiCA adalah rangka kerja peraturan yang bertujuan untuk mengawal selia pasaran aset kripto di seluruh Kesatuan Eropah. Ia direka untuk memberikan kejelasan dan kestabilan, serta melindungi pelabur dan pengguna dalam pasaran yang sangat berubah-ubah ini. Peraturan ini merangkumi pelbagai aspek termasuk penerbitan token, operasi platform perdagangan kripto, dan perkhidmatan penjagaan aset digital.

Tarikh Tamat Pematuhi

Tarikh tamat pematuhi MiCA adalah tarikh kritikal di mana semua syarikat kripto yang beroperasi dalam Kesatuan Eropah mesti mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tidak mematuhi peraturan ini boleh menyebabkan denda yang besar dan sekatan terhadap operasi syarikat tersebut. Oleh itu, adalah sangat penting bagi syarikat-syarikat ini untuk memastikan bahawa mereka memenuhi semua keperluan yang dinyatakan dalam MiCA sebelum tarikh tamat yang ditetapkan.

Kurangnya Perhatian dari Syarikat Crypto

Walaupun pentingnya mematuhi peraturan ini, kajian menunjukkan bahawa 80% syarikat kripto tidak mengambil perhatian yang sewajarnya terhadap tarikh tamat pematuhi MiCA. Terdapat beberapa faktor yang mungkin menyumbang kepada situasi ini, termasuk kekurangan sumber daya, pemahaman yang terhad mengenai peraturan, dan keutamaan terhadap operasi harian berbanding pematuhan regulasi.

Risiko dan Implikasi

Kegagalan untuk mematuhi peraturan MiCA boleh membawa kepada beberapa risiko dan implikasi yang serius bagi syarikat kripto. Antaranya termasuk:

  1. Denda dan Hukuman: Pihak berkuasa boleh mengenakan denda yang besar terhadap syarikat yang tidak mematuhi peraturan ini.
  2. Kehilangan Kepercayaan Pelabur: Ketidakpatuhan boleh menyebabkan kehilangan kepercayaan pelabur, yang boleh membawa kepada penurunan dalam nilai aset syarikat.
  3. Sekatan Operasi: Syarikat yang tidak mematuhi mungkin menghadapi sekatan atau larangan operasi dalam Kesatuan Eropah.

Langkah-Langkah Yang Perlu Diambil

Untuk mengelakkan risiko ini, syarikat kripto perlu mengambil beberapa langkah penting:

  1. Audit Dalaman: Melakukan audit dalaman untuk menilai tahap pematuhan semasa dan mengenal pasti kawasan yang memerlukan penambahbaikan.
  2. Latihan dan Pendidikan: Memberikan latihan dan pendidikan kepada kakitangan mengenai keperluan peraturan MiCA dan kepentingannya.
  3. Bekerjasama dengan Penasihat: Bekerjasama dengan penasihat undang-undang dan pakar pematuhan untuk memastikan semua aspek peraturan dipatuhi.
  4. Pelan Pemantauan: Membangunkan pelan pemantauan berterusan untuk memastikan pematuhan berterusan dengan peraturan MiCA.

Kesimpulan

Peraturan MiCA adalah langkah penting dalam mengawal selia pasaran kripto di Kesatuan Eropah. Walaupun 80% syarikat kripto masih belum mengambil perhatian yang sewajarnya terhadap tarikh tamat pematuhi, adalah penting bagi mereka untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan mematuhi peraturan ini, syarikat kripto bukan sahaja dapat mengelakkan denda dan sekatan, tetapi juga membina kepercayaan dan kredibiliti di kalangan pelabur dan pengguna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *