Money

Peranan Yang Penting: Dasar Kewangan Dalam Pemulihan Ekonomi

Dasar kewangan memainkan peranan yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi sebuah negara. Peranan ini melibatkan beberapa aspek kunci yang mempunyai kesan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, stabiliti kewangan, dan kesejahteraan rakyat.…

By NATASHA HELMI 3 Min Read
- Advertisement -
Ad image